نی...

نشنو از نی،نی نوای بی‌نواست بشنو از دل،دل حریم کبریاست نی چو سوزد،تلّه خاکستر شود دل چو سوزد،محفل دلبر شود
/ 5 نظر / 14 بازدید

تولد...

تولد تولد تولدت مبارک  بیا شمعا رو فوت کن  که صد سال زنده  باشی تولد تولد..... ---------------------------------------------- فردا تولدمه اما چون میدونم اینجا هیچ کس بهم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 14 بازدید

لحظه‌ی ديدار...

لحظه‌ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه‌ام،مستم باز میلرزد،دلم،دستم باز گویی در جهان دیگری هستم. های! نخراشی به غفلت گونه‌ام را،تیغ! های! نپریشی صفای زلفکم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید
اسفند 87
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
شهریور 84
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
2 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
1 پست
اسفند 81
1 پست
بهمن 81
1 پست
آذر 81
1 پست
آبان 81
1 پست
مهر 81
1 پست
شهریور 81
2 پست
مرداد 81
4 پست
تیر 81
6 پست