نی...

نشنو از نی،نی نوای بی‌نواست

بشنو از دل،دل حریم کبریاست

نی چو سوزد،تلّه خاکستر شود

دل چو سوزد،محفل دلبر شود

/ 5 نظر / 13 بازدید
سعيد و شيما

سلام اميدوارم طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. آپم .ميای که؟

عليرضا

به به سلام چه عجب بابا - زندگی اجازه داد شما يه سری هم به وبلاگ بزنيد ؟؟؟!! خوشحال شدم ديدم نوشتی قربانت بای و ...

ليلا

سلام منا جون . خوبی/

عليرضا

منا جان کجايی ؟ چرا ديگه نميای ؟ چرا ديگه نمينويسی ؟

بایا

احوال شما؟